López i Verdejo, Voro


Pinedo (Valéncia C.), 1963

Doctor en Filologia pel Departament de Teoria dels Llenguages de l'Universitat de Valéncia (Estudi General) i llicenciat per esta mateixa universitat en Filologia Valenciana i en Llengua Espanyola.

En l'actualitat és Acadèmic de Número i Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i entre els anys 2001 i 2004 fon Secretari General d'esta centenària entitat cultural.
 
Ha segut professor de valencià i fon assessor de cultura i patrimoni històric de l’Ajuntament de Valéncia, aixina com assessor de Presidència de Corts Valencianes.
 
López fon fundador i president del Comité de l’Idioma Valencià, Secretari General de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana i President de la Secció de Cursos de Llengua i Cultura de Lo Rat Penat.
 
Ha escrit diverses antologies com Antologia poètica de Xavier Casp, publicada pel Consell Valencià de Cultura i Antologia de la poesia patriòtica Valenciana. Entre els llibres en que ha colaborat cal nomenar Bases per al Nacionalisme Valencià, Conte Contat, A espentes del Silenci o La ceràmica de Paterna durant la baixa edat mija, pels quals ha obtingut diversos premis, i ha publicat infinitat d’artículs filològics i lliteraris en revistes especialisades, destacant els seus treballs sobre lexicografia valenciana.
 
Ha publicat, en un gran èxit de vendes, el llibre titulat Proposta d’un standard oral valencià, que fon assumit per la RACV com a l’estàndart oficial valencià, un recull d’endevinalles valencianes titulat Endevina endevinalla i un Tractat de Mètrica Valenciana.
 
Ha donat diverses conferències sobre Ausias March per terres valencianes i fon cridat per l’embaixada d’Espanya en Andorra per a parlar d’este poeta valencià en l’any Ausias March. Ha segut Comissari lliterari de l’exposició 'El Món d’Ausias March' i de 'El tribunal de les Aigües de Valéncia' que recorregueren la nostra geografia.
 
Ha treballat en una edició facsímil del testament d’Ausias March conservat en el l’Archiu del Regne de Valéncia, edició que conté la transcripció i diversos estudis sobre este document bàsic per a conéixer la vida del nostre poeta i ha realisat la transcripció i estudi llingüístic dels poemes d’Ausias March en el Cançoner de Saragossa que també s'ha editat en facsímil.
 
En 2004 la RACV publicà el seu estudi El parlar de l’Horta de Valéncia dins del dialecte apichat. És autor, ademés, dos obres de caràcter lliterari: For sale i uns atres contes (narrativa) i Corcam (poesia).
 
Com a Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, Voro López ha coordinat i encapçalat els treballs que han culminat el Diccionari General de la Llengua Valenciana, publicat en decembre de 2010.
 
Ha guanyat diversos premis en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia i en els de Paterna, aixina com en uns atres certàmens En 1997 fon triat Escritor de l'Any per l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana.