9 d'octubre de 2010

POESIA PATRIÒTICA VALENCIANA.

En motiu de la celebració del 9 d'octubre, Dia Nacional Valencià, vos oferim una selecció de poesia patriòtica valenciana a lo llarc dels temps. En els poemes d'esta selecció s'ha respectat l'ortografia original del poema, encara que no s'ajuste a la normativa actual del valencià. Entenem també que lo important d'ells és l'idea que els poemes evoquen, en un dia tan senyalat com ho és el 9 d'octubre. 

 

Lo somni. Vicent Salvà (1831). 

La senyera. Jacint Labaila (1881).

La meua llengua. Josep Maria Puig Torralva (1889).

Himne valencianiste. Lluís Cebrian Ibor (1915). 

A la gloriosa bandera de la pàtria, heroicament vençuda. Miquel Duran i Tortajada (1916).

Cant a la Senyera. Carles Salvador  (1920).

Cançó de lluita. Maximilià Thous Llorens (1922-1926).

Cant a la bandera. Vicent Casp i Vercher (1934).

Himne. Josep Maria Bayarri (1932).

Marcha heròica. Xavier Casp i Vercher (1951).

A la dòna valenciana. Josep Maria Soler i Janer (1962). 

Senyera (fragment). Enric Soler i Godes (1970). 

A vosatres... Anfós Ramon i Garcia (1977).

Marchant unidament, farem Valéncia. Anfós Ramon i Garcia (1978). 

Al poble valencià. Aureli López i Muñoz (1989). 

Pàtria, fe i amor. Donís Martín i Albizua (1990).

T'hem oblidat Jerusalem. Joan Salvador López i Verdejo (1991). 

Sé quí soc. Joan Costa i Català (1994). 

Me cansaré les mans. Anfós Ramon i Garcia (2007). 

 
 
 
 
 
 
 
Llevat de l'últim, els poemes seleccionats s'han extret del llibre "Poesia patriotica valenciana. Antologia (1808-1996)", del qual són autors Voro López i Artur Ahuir, i fon editat per L'Oronella en 1996. El poema "Me cansaré les mans" pertany a l'obra d'Anfós Ramon "Rapsòdia en carn per dins" (ed. L'Oronella, Valéncia, 2007).