Assamblea ordinària de l'Associació

Este 27 de març ha tingut lloc en la nostra sèu, presidida per Mª Jesús Coves Torralba, la ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA d’enguany de la nostra Associació, on s’ha tractat el següent orde del dia:

 

Punt primer- Llectura pel Secretari i aprovació per l’Assamblea del Acta de l’Assamblea de l’any 2009. 

Punt segon.- Llectura pel Secretari i aprovació per l’Assamblea de la Memòria d’activitats portades a terme en l’any 2009. 

Punt tercer.- Presentació pel Contador del Estat de contes actual de l’Associació. 

Punt quart.- Renovació estatutària de la Junta de Govern, de la qual han causat baixa voluntària, per motius de treball, Juli Amadeu Àrias i Burdeos i Francesc Tarazona i Santabalbina; la nova Junta de Govern queda constituïda de la següent forma:

   PRESIDENTA          Mª Jesús Coves Torralba

   VICEPRESIDENT      Joan Romero i Moya

   SECRETARI            Manuel Navarro i Navarro

   VICESECRETARI      Quelo Romero i Martínez

   TESORER               Ferran Martínez i Garcia

   CONTADOR            Joan Antoni Alapont i Pérez

   VOCAL                  Rafel Melià i Castelló

   VOCAL                  Òscar Rueda i Pitarque

   VOCAL                  Rafel Pastor i Cantizano

 

Punt quint.- Llectura per la Presidenta de la Proposta d’activitats per a l’any en curs, on s’han de destacar els següents actes prevists:

RECITALS POETICS DE PRIMAVERA, que enguany giraran en torn a la figura de Joanot Martorell, i que es realisaran, com ve sent habitual en els últims anys, en el Saló d’Actes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana; tindran lloc el pròxim 20 de maig, dijous, a les 19:30 hores

Participació en la Semana del Llibre Valencià, que tindrà lloc en el marc de l’Acadèmia durant eixa mateixa semana. Allí estaran els nostres llibres a disposició del públic per a poder comprar-los. 

Se continuaran realisant les Tertúlies-taller de prosa els segons dilluns de cada més, com ve sent habitual, tret de la llectura de novembre que tindrà lloc el dia 22 per motiu de dates.

El dumenge 4 de juliol se realisarà el Dinar del mig any en el Chispa, com sempre, en la llectura dels microrrelats. 

En Novembre tindran lloc les XIX JORNADES DELS ESCRITORS, organisades per la AELLVA, dedicades a “AVENTURERS LLITERATS, VIAGERS I DESCOBRIDORS VALENCIANS”. Enguany se realisaran en l’incomparable marc de la Biblioteca Valenciana “Nicolau Primitiu”, en Sant Miquel dels Reis

Actualisació de la nostra pàgina Web, per a que devinga en un lloc de consulta del valencianisme. 

Previsió de la publicació del llibre de l’escritor de l’any, del llibre de les Jornades i un tercer en els últims Recitals de Primavera. 

Punt sext.- Plantejament pel Contador i aprovació per l’Assamblea del Presupost d’enguany, condicionat i llimitat perque l’Associació no rep cap d'ajuda del govern valencià ni d'unes atres administracions. 

Punt sèptim.- Tanda de preguntes i sugerències.