Casp i Vercher, Xavier


Carlet, 1915 - Valéncia C., 2004

Poeta i valencianiste, Xavier Casp fon defensor de la llengua valenciana inclús baix la dictadura franquista. Fundà, juntament en Miquel Adlert, l'Editorial Torre, des d'a on es donà eixida a les primeres publicacions en valencià de la posguerra.

Ha segut un dels valedors principals de la fidelitat llingüística del poble valencià i, des del decanat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (1990-2001), impulsat la normativisació i codificació de la nostra llengua partint de la realitat actual i de la tradició dels nostres grans clàssics.
 
En 1994 rebé el Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana en la seua primera edició; l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, i el Premi Ciutat de Valéncia - Roïç de Corella de poesia.

En 1995, fon guardonat en el Premi Ausias March de poesia de Gandia.
Secretari de El vers valencià, del semanari Acció (1933) i director de Murta. Fundador i director dels quaderns Esclat i cofundador en Miquel Adlert i Noguerol, de l'editorial Torre. El 1982 és elegit diputat a les Corts Valencianes. Fon President de Lo Rat Penat. Ha pertanygut al Consell Valencià de Cultura i a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (entitat de la qual dimití per discrepàncies ideològiques i pel seu delicat estat de salut). Alguns poemes seus han segut musicats per compositors diversos com ara Maror, òpera musicada per Manuel Palau.
 
 
Llibres publicats:
 
Proses en carn. Valéncia: Torre, 1952
Volar. Valéncia: l'autor, 1943
L'inquietut en calma : segon llibre de poesies. Valéncia: Torre, 1945
Yo sense tu : poema de l'absència present. Valéncia: Torre, 1948
¿On vaig, Senyor? : sensacions de la Passió. Valéncia: l'autor, 1949
Aires de cançó : poemes. Barcelona: La Revista, 1950
Esparses. Valéncia: Torre, 1953
Goig. Valéncia: Torre, 1953
Braçat. Palma de Mallorca: Moll, 1955
Home. Valéncia: Torre, 1957
Yo, cap de casa: poemes. Palma de Mallorca: l'autor, 1962
D'amar-te, amor: poemes. Valéncia: l'autor, 1963
Yo també tinc set. Valéncia: l'autor, 1976
Els sets d'octubre i ... : 61 variacions sobre un sol tema. Valéncia: ABV - Fil d'Aram, 1995
Soc qui soc. Valéncia: IVEI Alfons el Magnànim, 2000.