Comunicat en recolzament del ministre de Cultura

L’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) vol agrair públicament al Sr. Ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, el respecte mostrat per la llengua valenciana, i animar-lo a que, a pesar dels injusts atacs que està patint, continue defenent el dret que tenim els valencians a construir el nostre idioma.

La personalitat pròpia i diferenciada de la nostra llengua, reconeguda i protegida jurídicament per l’artícul 6 de l’Estatut d’Autonomia, se referma en la consciència majoritària del poble valencià i en sigles de tradició lliterària.

Tot això es reflectix en un nom diferenciat, pero també en un conjunt de característiques llingüístiques pròpies (lèxic, morfologia, sintaxis, fonètica) que la fan singular i deuen ser objecte d’especial protecció a nivell oficial, vehiculant-se en versions valencianes pròpies.

Esta personalitat no pot vore’s diluïda o suprimida per les pressions d’aquells que, per interessos polítics i ideològics, desigen fer desaparéixer, per absorció, una cultura i un idioma que no els pertany, i volen reprimir o discriminar a tots aquells que defenem una llengua valenciana en personalitat pròpia.

Des del respecte per totes les llengües d’Espanya, reclamem el dret de mantindre la valenciana, clara, viva i diferenciada, sense voler ser més ni tampoc manco que ningú.

I exigim a les nostres institucions i representants polítics, sense distinció d’ideologies, que respecten lo que l’Estatut d’Autonomia deixa clar: que la llengua valenciana és una de les cinc llengües cooficials en Espanya, junt al castellà, el vasc, el gallec i el català.