Fotografies de l'homenage a Xavier Casp

Katy Casp —filla del poeta— i la regidora valentina Maria Irene Beneyto descobrixen el ròtul del carrer baix l'atenta mirada de la presidenta de l'Aellva, Maria Jesús Coves.

 

Parlament de Katy Casp en nom de la família de Xavier.

 

Intervenció de la regidora municipal del Cap i Casal, Maria Irene Beneyto.
 
 
Aureli López, llegint poemes de l'obra 'Silenci'.
 
L'escritora Ampar Cabrera.
 
Intervenció de Marta Lanuza.
 
Vicent Ramon Calatayud llegint el poema "balada confident" de l'obra 'Gran sonata de la pàtria'.
 
L'Acadèmic Voro López.
 

 

 Un numerós concurs de gent acodí a l'homenage al poeta de Carlet.