González i Safont, Llúcia

Valéncia C., 1987

Naixqué en el barri del Grau pocs dies després del mític ‘dilluns negre’ que feu tremolar Wall Street i el món sancer. Orgullosa del seu orige, sempre ha destacat la seua pertinença als Poblats Marítims.

Començà els seus estudis en l'Universitat de Valéncia en l'any 2005, i es diplomà com a Mestra d'Educació Infantil en l'any 2008.

Ha colaborat en moltes entitats valencianistes, tant de caràcter social com cultural. Ha publicat entrevistes i relats en revistes com ara Lletraferit o Lletrafaller, establint contactes clau a través de les intervencions culturals.

Gràcies a l’Aellva ha treballat en els tallers de prosa diverses vegades. L'última d'elles, en el relat inèdit ‘Matis’.

Ha colaborat en la Real Acadèmia  de Cultura Valenciana a través del corrector informàtic i en l'elaboració del Diccionari General de la Llengua Valenciana, ferramentes indiscutibles per a l'us de l’idioma propi del Poble Valencià.

L'experiència d'esta jove escritora en Lo Rat Penat també ha sigut intensa. Participà i guanyà el Premi Extraordinari de l'IVAJ en la CXXIII edició dels Jocs Florals i es presentà, en menys sòrt, al mateix guardó en la seua obra més llarga: ‘Urbanteen’ en l'edició CXXV.

Uns atres premis en els que conta són els otorgats pel Piló de Burjassot en la seua edició de l'any 2006, a on va rebre una menció honorífica pel seu Agroconte ‘El corralet roig’ i un pilonet pel seu microrelat ‘El rellonge estropejat’.

En l'àmbit social també ha tingut les seues colaboracions: a l'edat de 16 anys ya fon vocal de la Plataforma Jovenil Valencianista i promovia actuacions valencianistes en els àmbits més inesperats, com fer un conta-contes en distintes edicions d'Expojove o una classe d'aprenentage grupal en el II Alberc Valencianiste de Morella.

Als 18, passà a dedicar-se plenament al sindicat universitari d'estudiants ‘Valéncia Universitaria’ del qual fon la secretària i claustral durant el curs 2005-2006. Ha sigut fundadora del grup cultural 'Enkara'.

Va rebre la Palma Dorada Jovenil del Grup Cultural Ilicità l'any, i en l'actualitat és l'habitual copresentadora de l'acte d'entrega de premis que es convoquen anualment en la ciutat d'Elig.

Les seues colaboracions més llaugeres han sigut en el programa radiofònic 99.blau (presentat per Juanjo García) i en l'organisació política Unió Valenciana. També fon corista del Cor Popular de Lo Rat Penat.

Es dedica a la poesia, pero sent especial gust per la prosa poètica i la narrativa, la seua obra està composta principalment per relats curts pero intensos.

Ha fet viages a l'estranger per a perfeccionar el seu anglés, com el que feu en 2004 a la República d'Irlanda. A banda, també parla i escriu francés.