Jornades dels Escritors 2021 - L'Albufera: present i futur

L'Albufera: present i futur

[XXIX Jornades dels Escritors]

2, 3 i 4 de novembre de 2021

 

Ateneu Mercantil

Plaça de l’Ajuntament, 18 – 46002 Valéncia C.

 

La conscienciació mijambiental de la nostra societat promogué la protecció de l'Albufera, la Devesa i la zona humida circumdant a través de la seua declaració com a Parc Natural en 1986, convertint-se aixina en el primer espai natural valencià protegit.

No obstant, 35 anys més tart, L'Albufera i els seus valors, ecològics pero també econòmics, culturals, patrimonials i etnològics, continuen enfrontant-se a riscs i reptes de futur que poden posar-los en perill i desvirtuar-los.

A analisar el present i futur de L'Albufera se dedicaran estes Jornades dels Escritors de 2021, a través de les ponències de nou investigadors, professors i divulgadors culturals, d’acort en el següent programa:

 

Dimarts 2.11.2021 [1ª jornada, Saló Stolz] 19:30

Els foncs de la Devesa i l’Albufera de Valéncia | Ricart Folgado Bisbal

Biodiversitat vegetal de l’Albufera i Devesa del Saler | Gerardo Stübing Martínez

La fauna de l’Albufera i el seu aprofitament | Ampar Orellano Alapont

 

Dimecres 3.11.2021 [2ª jornada, Saló Stolz] 19:30

La peixca en l’Albufera des de 1238 | José Caballer Torrent

La vela llatina i la seua implicació en l’Albufera | Antonio López Muñoz

Les construccions a l’entorn del llac de l’Albufera | José Ramon Ibor Oroval

 

Dijous 4.11.2021 [3ª jornada, Hall 6ª planta] 19:30

Present de l'arròs en el Parc Natural de l'Albufera | Luis Blanch Puertes

La vegetació prístina de l’Albufera i la seua evolució | Herminio Boira Tortajada

El futur de l’Albufera | Miguel Jover Cerdà

 

S’entregarà gratuïtament el llibre oficial de les jornades, que conté les comunicacions completes, a qui assistixca a les tres sessions.