MOS AMICS, DES DE QUE EM CALLE

(Silenci, 1969 i 1985).

   

Mos amics, des de que em calle
ya no em donen ni l'adeu.
¡No saben que el meu silenci
me naix de pensar en ells!

No és bon amic de paraula
qui no és amic de silenci,
qui no es fa germà de cor
no pot ser-ho de criteri...

¡Pels camins del meu camí
ve qui sap callar ab mi!