Ullada a la tertúlia-taller de prosa de febrer

El passat diluns dia 14 de febrer tingué lloc en la nostra sèu la tertúlia-taller de prosa programada per al més de febrer. És, com sabeu, la primera de les dos que tindrem este més, perque per motius d'agenda la tradicional tertúlia fallera de març s'ha hagut d'alvançar enguany al pròxim dilluns dia 28.

Pero la llectura de prosa de febrer, que nos ocupa, serví per a conéixer els texts treballats i compartits per dos invitats de diferent seguida: Agustí Zacarés i Vicent Ramon Calatayud

D'una banda, Agustí Zacarés s'estrenava en les tertúlies com a llector, i ho feu en el relat titulat Un bes baix les estreles. En un estil que embarga l'atenció que manté sostinguda en el relat, narra la vida d'Arigona, una jove protagonista d'una història dura; no obstant la cruea, Agustí conseguix anar traent el fil a l'asprea dels successos d'una forma tendra i en recapte.

L'atre llector fon Vicent Ramon Calatayud, d'àmplia i reconeguda trayectòria, que esta volta nos tornà a obsequiar un relat, com qui diu, molt de Vicent. A soles Maria és una atra joyeta farcida de la riquea i la diversitat de llengua en que l'autor nos regala a sovint. El relat és un homenage a les dònes que, valent molt més que uns atres, acaben per haver de malbaratar l'existència en l'ostracisme i l'oblit d'una vida que els oferix manco possibilitats que no les que mereixen.

 

D'esquerra a dreta: Vicent Ramon Calatayud; la nostra presidenta, Mª Jesús Coves; i Agustí Zacarés