Benvinguts a la web de l'Aellva. La nostra associació acull a la gran majoria dels escritors actius en llengua valenciana. Des d'esta web podràs saber més sobre els nostres escritors, conéixer les nostres activitats, consultar la nostra Biblioteca Valenciana Virtual, fer-nos costat associant-te a l'Aellva i resoldre els dubtes que pugues tindre sobre la llengua valenciana i la seua situació actual.

Notícies

¿Fins a quàn aguantarem?

Autor/s de l'artícul: 

En la vesprada del dilluns ya donà la ràdio la notícia que el dimarts vérem confirmada en el diari. Eixe ent fantasmagòric que se diu valencià de no sabíem quina llengua (ara ya ho tenim clar) s'havia despachat en una comunicació en la qual afirma que abans de la conquista jaumina ací no s'havia parlat valencià, que el portaren els catalans i que és la mateixa llengua dels veïns de l'est i, per supost, del nort.

La veritat: pel camí que la dita entitat portava i les declaracions que venien fent tant l'actual president com l'anterior presidenta, el final no podia ser distint. El poble ha anat avisant-ho i els polítics fent-se els sorts. Perque no oblidem que tot este enredro ix dels compromisos d'un anterior president del Consell, el Sr. Zaplana, continuats pel Sr. Camps i arrematats per l'actual a qui li creixen els nanos. ¿Qué tal la Fòrmula 1?

Bo, puix si som els mateixos, ¿quina falta nos fan estos “acadèmics”? ¿Per qué devem pagar l'indignitat en els nostres imposts? Ya sabem que per blindar-la en l'Estatut -un atre favor del PP- no se pot eliminar, aixina que la demanda personal al Sr. Fabra és que suprimixca del presupost de la Comunitat les despeses que esta Acadèmia origina, els sòus dels seus membres, i qualsevol import destinat a favorir accions dels qui només desigen soterrar-nos com a poble. Diu el filòlec Voro López, parlant d'algú, que “deuen haver-li llavat el cervell”. No, amic Voro; lo que estes persones han fet ha segut pujar-se'n al cavall que pensen guanyador mentres arraconen la veritat, l'història i el sentiment d'un poble al que s'afanyen a tallar-li tota arraïl pròpia, perque només el volen subordinat.

Una Comunitat en risc de fallida no pot malgastar diners. Sr. President: pague als afectats per la llei de dependència als qui se deuen mensualitats. Pague als menjadors de les escoles i pague als farmacèutics, que al remat no nos donaran les receptes del segur si no alvancem els diners. I estos senyors, si volen treballar, que ho facen debades i que aquell que en realitat els mana, els acarone al seu sí, més amunt del Sénia, i nos deixen espai lliure, aire clar i les ganes de treballar per la llengua valenciana, que encara no hem perdut, intactes.

Alguns, farts d'aguantar, estarem absolutament agraïts.


Sobre l'entitat de la llengua valenciana i la definició del diccionari de la RAE

En la AELLVA donem cobertura a un centenar de creatius en la llengua secular del Regne de Valéncia. La nostra consolidació com a colectiu difusor lliterari ve reforçant el paper normatiu de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, el de l’associació Lo Rat Penat -centenària entitat, encarregada històricament de la docència de l’idioma-, aixina com el de diverses editorials i entitats culturals.

Com a conseqüència de dit marc d’actuació, el conjunt del modern moviment lliterari valencià ha donat com a resultat la publicació de vora mil obres escrites en llengua valenciana, d’acort en un criteri normatiu d’independència llingüística recolzat en les normes ortogràfiques de la RACV, conegudes popularment com a “Normes del Puig”.

Obres, estes, que en el cas de la AELLVA portem estimulant o produint en les últimes dos décades, en servici de la cultura i la riquea idiomàtica, i com a natural continuació d’una llarga història lliterària valenciana, que va donar lloc a u dels primers sigles d’or de les llengües romàniques.

En el marc de la recurrent controvèrsia social entorn de la definició de “valenciano” en el diccionari de la Real Academia Española, tornem a considerar injusta, hui com fa dèu o vint anys, una definició que, en dit diccionari, nos sucursalisa, diluïx i confon; sobretot, si tenim en conte l'història lliterària valenciana, aixina com l’acreditada entitat independent de la llengua valenciana -en dita denominació- des de fa més de siscents anys.

Fets als que hem de sumar l’actual madurea normativa, que la singularisa tant en el seu estàndart oral com en l’escrit, i el sentir d’independència idiomàtica valenciana que resulta natural en el poble i en les seues lleis.

Per això, sumant-nos a la documentació que ya va aportar en 2009 la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, tornem a demanar, una volta més, la recuperació de la definició de “valenciano” de 1959 (“lengua hablada en la mayor parte del antiguo Reino de Valencia”) o, com a mínim, una definició actual i breu: ”idioma o lengua de los valencianos”, sense més ni manco que unes atres autonomies en llengua pròpia.

Resenyar, no obstant, que l’entitat de la llengua valenciana no ve precisament  otorgada o condicionada pel diccionari oficial d'un atre idioma, sino pel conjunt de factors llingüístics, històrics, jurídics i socials que reafermen dita consideració a lo llarc de l’història.

Igualment, resulta inútil i nociu per a la supervivència i dignitat del valencià que, per conveniències diverses, resorgixca periòdicament una mateixa i estèril polèmica política i social sense que, al remat, se li done solució definitiva i incontestable per part dels poders públics.

Una solució que, sense dubte, no pot anar lligada només a la definitiva i imprescindible consideració del valencià com a llengua, sino també a la potenciació del seu us social en tots els àmbits -entre ells, llògicament, l'us lliterari-, al manteniment, fixació i potenciació de la seua riquea fonològica, lèxica i sintàctica, aixina com també a la seua transmissió sòlida a les noves generacions de valencians, independentment de la seua llengua materna.

Per últim, fem constar que la AELLVA recolza íntegrament el comunicat emés al respecte per la Secció de Llengua de la RACV el passat 4 de juliol.

 

 

Tertúlia-taller de prosa

Dilluns, 8 Juliol, 2013 - 19:45 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

El dilluns 8 de juliol serà l'últim taller de prosa del curs. Llegiran Ampar Àlvarez i Joan A. Alapont, afortunadament recuperat de l'esglai que nos donà les passades semanes. 

Per a rematar, en tots els que puguen quedar-se una mija horeta, nos prendrem una cervesa per a desijar-nos bon estiu.

L'entrada, com sempre, és lliure. ¡Vos esperem!

 

Tertúlia-taller de prosa

Dilluns, 10 Juny, 2013 - 19:45 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

El pròxim dilluns dia 10 tenim la Llectura Taller de Prosa que correspon a juny.

En ella nos llegirà els seus relats Sito Sanchis, a qui substituí el passat maig Juanjo Navarro per impossibilitat de Sito d’acompanyar-nos, i que ara sí, per primera volta nos regala prosa després del seu èxit en el Concurs de Llibrets.

Compartirà la velada en Joan Romero, sobradament conegut, sobretot pel seu treball en les aportacions històriques a llibrets de gran categoria.

Vos esperem, com sempre, en la nostra sèu del carrer de Dalt, 64 de Valéncia C.

Carta de recolzament al president de l'Entitat Cultural El Piló de Burjassot

Autor/s de l'artícul: 

 

Amic Pep,

Nos arriba la desagradable notícia de que vos han embrutat la frontera de l'Associació en pintades que només demostren la burrera dels qui usen l'energia per a destruir en lloc de construir.

En un moment o atre, tots els que treballem per Valéncia hem tastat una medicina pareguda; lo qual, llamentant el desbarat, no deixa de ser una medalla que nos posen els que no soporten el treball ben fet, la permanència en la lluita per la cultura i l'us de la paraula, sobretot la que queda per escrit en bona llengua valenciana.

Estem ben de cor en tots els membres d'El Piló i sabeu que conteu, com sempre, en la AELLVA per a tot lo que pugam ser de profit.

Te pregue que dones a tots un abraç de la nostra part. ¡I que açò no vos faça decaure d'ànim! ¡Qué més voldrien!

Maria Jesús.

Tertúlia- taller de maig

Dilluns, 13 Maig, 2013 - 19:45 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

Ya passades la tertúlia fallera en Torrent, la de teatre en Lo Rat Penat, i els Recitals de Primavera en la RACV, retornem a les tertúlies mensuals de prosa. El pròxim dilluns 13, a les 20 h, celebrarem la tertúlia de prosa de maig.

En ella nos llegiran els seus relats Sito Sanchis, que per primera volta nos regala prosa després del seu èxit en el Concurs de Llibrets, i Ferrando Martínez, del qual ya coneixem relats ben interessants.

Esperem la vostra assistència i la vostra participació en el coloqui posterior. Com sempre, en la nostra sèu, carrer de Dalt 64 de Valéncia C.

Recital Poètic de Primavera i Semana del Llibre Valencià de 2013

La RACV celebra entre el 6 i el 9 de maig de 2013 la XXII Semana del Llibre Valencià i la III Fira del llibre antic i d'ocasió, en les que la AELLVA participa, com ve sent tradicional, de forma activa. 

 

PROGRAMA

[Dilluns 6 de maig]


En la RACV (carrer Avellanes, 26, Valéncia C.), a les 12 hores, apertura i declaració de PORTES OBERTES. Fira de Llibre Antic i Actual, en llibres agotats, i alguns històrics, a preus molt asequibles

A les 19 hores. Edicions Mosseguello presentarà quatre dels seus últims títuls. Al mateix temps nos faran partícips dels pròxims títuls que ya tenen en imprenta.
 
 
[Dimarts 7 de maig]

Durant tot el dia, Fira del llibre antic i d'ocasió. 

A les 19 hores, presentació de llibres per part de la RACV i AELLVA: últimes produccions, novetats i proyectes en realisació per a l'any en curs.
 
 
[Dimecres 8 de maig]

Durant tot el dia continua la Fira del llibre antic i d'ocasió.

A les 19 hores, presentació de llibres del recent guardonat V Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, Vicent Ll. Simó Santonja. Última producció poètica i l'important reedició de l'històric ¿Valenciano o catalán?, en preàmbul de Lleopolt Peñarroja.
 
 
[Dijous 9 de maig]

Últim dia de la Fira del llibre antic i d'ocasió.
 

A les 19 hores:

XX Recital Poètic Primavera d'Estiu 2013 
"Seguint el rastre d'un llibre III"


Els nostres escritors versen sobre obres ya consolidades de la lliteratura universal. 

  • Joan Antoni Alapont. Inspirat en Canyes i fanc. Blasco Ibáñez

  • Elena Casa. Inspirada en L'ombra del ciprer és allargada. Miguel Delibes

  • Ricart Folgado. Inspirat en Don Camilo. Giovanni Guareschi

  • Josep Lluis Garcia Ferrada. Inspirat en Busca del silenci. Pablo d'Ors

  • Donís Martin Albizua. Inspirat en L'alqueria. Obduli Jovani

  • Aureli López Muñoz. Inspirat en De la meua catacumba. Miquel Adlert

  • Josep Navarro Salvador. Inspirat en Bouba. Josep A. Aymemir

 

Tots els actes tindran lloc en la sèu de la RACV (carrer Avellanes, 26. Ciutat de Valéncia). Esperem que siguen del vostre interés.

Tertúlia de teatre

Dilluns, 15 Abril, 2013 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Saló d'Actes de Lo Rat Penat

El pròxim dilluns 15 d'abril organisem el Taller de Teatre del més d'abril. La llectura estarà a càrrec de Vicent López, que debuta en la AELLVA i que ve precedit de numerosos premis com a director teatral.

L'acte es realisarà en el saló d'actes de Lo Rat Penat, obert a partir de les 19.30 per a començar puntualment a les 20 hores.

Vos esperem, en la seguritat de que anem a gojar d’un interessant taller lliterari.

 

 

Tertúlia fallera

Dilluns, 11 Març, 2013 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Casal falla Croniste Vicent Beguer, Torrent

Com és tradicional, l'Aellva dedica la seua tertúlia de març a les falles i la lliteratura festiva. Es tracta d'una entretinguda tertúlia que celebrem sempre fòra dels llímits del Cap i Casal, en l'objectiu de difondre millor l'obra dels nostres escritors festius, hereus de la secular escola satírica valenciana, acostant-la a tots els valencians.

En esta ocasió, hem triat el casal de la falla Croniste Vicent Beguer, de Torrent, comissió del nostre amic Miquel Àngel Gascon: participant en tertúlies de prosa de l'Aellva, colaborador habitual en la prensa fallera, autor de llibrets i, naturalment, faller de pro.

La tertúlia serà moderada pel nostre secretari, Nelo Navarro, i contarà en els següents llectors:

-Miquel Àngel Gascon: parlarà sobre "El teatre valencià en Torrent."
-Joan Romero Moya: parlarà sobre "El Llibret costumiste i Pere Delmonte".
-Joan Antoni Alapont, Ampar Cabrera (els dos, Premi Extraordinari Bernat i Baldoví) i Rafael Melià (Mestre en Gai Saber) llegiran escenes de llibrets seus, premiats en anys anteriors.

Posteriorment, com sempre, iniciarem una tertúlia en participació dels llectors i del públic assistent.

L'entrada és lliure. S'obsequiarà a tots els assistents en un llibre o llibret.

La direcció del casal és: carrer Croniste Vicent Beguer i Esteve, 2 (Torrent).

S'inserta a continuació l'itinerari a seguir des del Cap i Casal. S'aplega a Torrent per l'autovia CV-36, i es continua recte, creuant la avinguda al Vedat. Se gira pel tercer carrer a l'esquerra i es seguix pràcticament fins al final.

Una atra opció és girar directament a l'esquerra per l'avinguda al Vedat i, en aplegar a la primera redona, girar a la dreta, per a anar buscant aparcament (puncheu en cada pla per a ampliar). 

¡Esteu tots convidats!

 

 

 

 

XXV Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes

Com és tradicional cada any, l'Aellva s'adherix als actes del Dia de la Llengua Valenciana, en el qual se commemora la mort d'Ausias March. Degut a que enguany el dia 3 de març cau en dumenge, tots els actes públics se traslladaran al dilluns 4 de març.

En esta ocasió, el dia es dedicarà al XXX aniversari de l'aprovació pel Vaticà dels texts llitúrgics en llengua valenciana, fita històrica per al nostre idioma.

PROGRAMA

DILLUNS, DIA 4 DE MARÇ

Durant tot el dia es realisarà una ofrena floral en la tomba d’Ausias March (porta romànica de la Sèu de Valéncia).

18:00 h: Missa en l’Altar Major de la Sèu de Valéncia, en memòria d’Ausias March.

19:00 h: En el Saló del Consulat del Mar de La Llonja de Valéncia (entrada pel Carrer de la Llonja, núm. 2).

- Entrega de RECONEIXIMENTS al bon us de la llengua valenciana.

- Informe de treballs i proyectes de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes per part de l’Ilm. Sr. En Voro López Verdejo, Director de la Secció i Acadèmic de Número.

- Recordatori per part del Sr. N’Òscar Rueda, Agregat Colaborador de la Secció de Llengua del discurs “La cooficialitat de la llengua valenciana” del P. Lluís Fullana (1919).

- Documentació per part de l’Ilm. Sr. En Lleopolt Peñarroja, Acadèmic de Número, de l’aprovació per part del Vaticà dels texts llitúrgics en llengua valenciana.

- Entrega del V Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana.

- Tancament de l’acte en paraules de l’Excelentíssim Sr. En Vicent Ll. Simó Santonja, Decà de la RACV.

 

L'Aellva convoca a socis, simpatisants i valencians en general a participar, un any més, en els actes del Dia de la Llengua Valenciana, com a afirmació de la nostra personalitat llingüística, la nostra història i el nostre pervindre com a poble.

 

 

Distribuir contenido