Benvinguts a la web de l'Aellva. La nostra associació acull a la gran majoria dels escritors actius en llengua valenciana. Des d'esta web podràs saber més sobre els nostres escritors, conéixer les nostres activitats, consultar la nostra Biblioteca Valenciana Virtual, fer-nos costat associant-te a l'Aellva i resoldre els dubtes que pugues tindre sobre la llengua valenciana i la seua situació actual.

Notícies

Cresolet 72

Ya podeu consultar en la nostra biblioteca l'últim número del Cresolet, el bolletí de l'Associació.

Tertúlia de prosa

Dilluns, 8 Juny, 2015 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

Demà, dia 8 de juny, com cada segon dilluns de més, tindrem tertúlia de prosa en la nostra sèu.

Nos llegiran els seus treballs Xavi Salvador i Aureli López. A les 19:30 en la nostra sèu, carrer de Dalt, 64 baix de Valéncia ciutat. Vos esperem.

 

 

Últimes activitats de l'associació

La tertúlia de març, com és tradicional, estigué dedicada al món de les Falles. Baix el lema "Cóm se fa -o hauria de fer-se- una falla des del punt de vista lliterari", la taula redona fon coorganisada per la AELLVA i el Casal Bernat i Baldoví per segon any consecutiu. Celebrada en el casal de la falla Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabian i Fuero, tingué per participants a poetes festius i guionistes fallers de primer nivell.

Miquelo García, Sito Sanchis i Dani Sànchez Parejo analisaren el modo actual de fer falla, que en ocasions pert el sentit satíric i crític, originari i genuí, en benefici d'una monumentalitat mal entesa. Igualment, apostaren per l'importància del guió com a mig per a conseguir una coherència temàtica en el cadafal faller. Respecte al llibret, recordaren que ha de tindre una relació íntima en el sentit i explicació de la falla, que hauria de dictar l'artiste i el guioniste, i no, com ocorre massa voltes, consistir en un tràmit que en ocasions s'encarrega al poeta sense que este conega realment la temàtica de la falla que es plantarà.

L’humor dels llibrets, testimoni de popularitat i lliteratura, nos l’aportaren graciosament Ampar Cabrera i Rafa Melià, que llegiren una selecció de poemes de l'any passat.  Tots ells, moderats per Òscar Rueda, vicesecretari de la nostra associació i president del Casal Bernat i Baldoví.

 

Rafa Melià, Ampar Cabrera, Miquelo Garcia, Òscar Rueda, Dani Sànchez i Sito Sanchis en la tertúlia fallera de març

La tertúlia del més d'abril se dedica per costum al teatre,i té lloc en el Saló d'Actes de Lo Rat Penat, per a permetre una assistència més abundant que en el nostre lloc social.

Enguany hem tengut una aportació especial (puix no va ser llectura, sino representació com cal) del grup de teatre que correspon a la falla Santa Maria Micaela . Martí L'Humà, que té guanyats bons premis tant d'obra com d'interpretació, en el Concurs de Teatre de Junta Central Fallera i que dirigix Raül Marco Puchol, figurant com a codirectora la Sra. Puchol, sa mare, que posaren en escena l'obra Número 1, porta 3.

En una acció que pareixia comèdia, per haver ajuntat en un mateix pis a un sort, un coixo i un cego, nos posà, negre sobre blanc, les dificultats en que se troben a diari les persones que tenen minvada una de les capacitats que, per fruir-les des de sempre, tots considerem normals. Ells ho feren senzillament, sense carregar tintes, pero clar i ras. La llàstima és que nos deixaren en la mel en la boca, al representar solament un extracte quan tant nos hauria agradat vore l'obra completa.

De totes formes, tant actors com autor tingueren una excelent acollida i, sense dubte, els tornarem a cridar per a que nos acompanyen.

Donís Salvador, Maria Jesús Coves i Elena Casa, en la tertúlia de maig

 

En el Taller de Prosa de maig nos llegí per primera volta en l'Associació Donís Salvador Cháfer, jove que l'any passat va començar en el Concurs de Llibrets de Falla de Lo Rat Penat, guanyant el primer premi de la Secció d'Infantils Novells, Raül Alapont. Nos va sorprendre molt positivament en una llectura de tema actual, Quadern de bitàcola, relacionat en la música -que ell coneix per cantar en una orquesta-. Donís nos relatà, en una prosa ben medida, l'història d'un famós cantant de rock, figura en els 80, l'estrela del qual ha caigut i que reflexiona ajudat del seu millor amic actual: una botella de whisky. Un cuidat llenguage i una narració àgil que va meréixer els aplaudiments dels assistents.

Tancà la llectura Elena Casa i Llàcer, ben coneguda de tots nosatres i estimada amiga, igualment en un relat tan d'actualitat com ho son les residències d'ancians. Eixe era el títul: Residència La Recompensa, en la que nos va posar en carn viva els zels, les envegetes, les crítiques i els volers o malvolences que poden donar-se en u d'estos establiments on tants dels nostres ancians passen els darrers anys de la seua vida. Ben embastat i llegit en força, casi argument per a una obra de teatre, com algun dels assistents li va sugerir, nos confirma lo que de sobra sabíem d'Elena. Que si s'ho treballa fa tan bona prosa i pot arribar tan alt com ho ha fet ya en la seua poesia.

En resum: unes bons tallers i tertúlies en una molt bona assistència que esperem continue.

 

Tertúlia de maig

Dilluns, 11 Maig, 2015 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de la AELLVA

El pròxim dilluns 11 de maig celebrarem la Tertúlia Taller de Prosa mensual.

Nos llegiran Elena Casa, Escritora de l'Any 2011, i per primera volta Donís Salvador Chàfer, un jove que té guanyats bons premis en el concurs de llibrets i que en esta ocasió nos presentarà un treball en prosa.

Vos esperem, com sempre, per a escomençar a les 19:30 en l'Associació, carrer de Dalt, 64 baix de Valéncia ciutat.

Recitals poètics de primavera. Homenage a Xavier Casp

Dimecres, 6 Maig, 2015 - 19:00 - 20:30
Lloc: 
Saló d'actes de la RACV

En el marc del centenari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i de la XXV Semana del Llibre Valencià, l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana celebra els XXII Recitals Poètics Primavera d'Estiu, en els quals se llegiran sis treballs inèdits dedicats a versar sobre la vida i obra del poeta Xavier Casp, qui fon en vida Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, Acadèmic de Número i Decà de la RACV.

Farà la presentació i tancament Maria Jesús Coves.

Versaran: Joan Antoni Alapont, Ampar Cabrera, Vicent Ramon Calatayud, Voro López, Donís Martin Albizua i Rafael Melià Castelló.

Se celebrarà el dimecres dia 6 de maig a les 19.00 hores, en el Saló d'actes de la RACV (carrer de les Avellanes, 26, Ciutat de Valéncia).

Tertúlia de teatre

Dilluns, 20 Abril, 2015 - 19:30 - 20:30
Lloc: 
Saló d'actes de Lo Rat Penat

El pròxim dilluns dia 20 d'abril tindrem la Llectura Taller de Prosa que, com sempre este més, dediquem al Teatre.

Tenim un autor que per primera volta ve a llegir en la AELLVA. Se tracta de Raül Marco Puchol i els seus companyers actors de la falla Santa Maria Micaela. Nos llegiran l'obra "Número 1, porta 3", contant-nos les vivències d'un grup de veïns d'un edifici qualsevol ¿o no tant?

Al ser debutants per a nosatres, nos agradaria que es veren ben acollits en una bona pre...sència de públic. Aixina que moltes gràcies de bestreta per la vostra assistència.

La llectura, per ser de teatre, té lloc en el Saló d'Actes de Lo Rat Penat i començarà a les 19.30 com és costum.

Tertúlia-taller de febrer

Dilluns, 9 Febrer, 2015 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de la AELLVA

El passat dia 9 tinguérem la que correspon, en la qual nos llegí primer Ramir Gómez, en un relat, Blitz, centrat en els dies dels bombardejos de Londres per l'aviació alemanya, durant la Segona Guerra Mundial, descriptiu i ben embastat, en un toc de llectura dramatisada que captà l'atenció dels presents i que mostrà bona evolució narrativa i d'estil, comparant-lo en llectures anteriors. Ramir s'ha treballat l'acció i els personages i els assistents aixina li ho varen manifestar.

Ramir Gómez llig el seu relat, junt a Aureli López, qui dirigí la tertúlia en esta ocasió

En segon lloc, Maria Jesús Coves trià un tema d'actualitat que titulà La bona vida, relatant una circumstància hui en dia massa corrent com és el passar, de la nit al matí, de tindre un bon sòu i moltes comoditats, a vore's sense faena i deixat de banda pels que creïes amics i no ho eren tant. Ella sol ser casi sempre positiva; per això nos contà l'eixida del pou del protagoniste en un to que intentava llevar dramatisme al tema en unes gotes d'humor.

Maria Jesús Coves, en un moment de la llectura

Dos relats absolutament distints que se n'eixiren de l'habitual acció centrada en Valéncia o en vivències jovenils i que agraïm per la novetat aportada.

 

 

Taller de llectura - Coloqui de la novela "Amants de la veritat"

Divendres, 30 Giner, 2015 - 19:00 - 21:00
Lloc: 
Sèu de la AELLVA

El divendres 30 de giner celebrarem un coloqui entorn de la novela Amants de la Veritat, recentment publicada per L'Oronella. Una obra que fon premi Feases de Novela 2014 en el certamen lliterari de l'Entitat El Piló de Burjassot. Contarem en la presencia de l'autor, Zaït Moreno.

Serà un taller-coloqui obert a la participació, enfocat a qui està llegint la novela o se l'ha acabada de llegir, encara que esteu convidats tots. Se tractaran dubtes, preguntes i comentaris que se vullguen fer a l'autor. També se podrà fer, a petició dels assistents, la llectura d'algun fragment de la novela per part de l'autor o els assistents. Un espai, sobretot, per a compartir.

 

 

Llectura en homenage a Vicent Lluís Simó Santonja

Dilluns, 12 Giner, 2015 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

El taller de Prosa de giner ha segut dedicat a la memòria de Vicent Lluís Simó Santonja, ex decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i soci fundador de la AELLVA.

En ell, se glossà la personalitat de qui acaba de deixar-nos, sobretot en la part que correspon al seu treball en pro de la nostra llengua i cultura, en reconeiximent del qual la Associació d’Escritors li otorgà en 2013 el V Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, i li dedicà les Jornades corresponents que encara va presidir.

Llegiren fragments de l'obra de Simó:

  • Joan Antoni Alapont, del poemari Bucòliques ¿?
  • Ricart Folgado de Bucòliques ¿? i de Poemes Foragitats.
  • Rafael Melià, Memòria de fe jaumina, colaboració d’u dels Recitals de Primavera d’Estiu.
  • Ernest Olmos, dos poemes de Git al mar.
  • Òscar Rueda, un fragment de l’epílec de la novela Vida i mort de Càmpio i un atre de l’epílec de ¿Valenciano o catalán?
  • Vicent Ramon Calatayud, un fragment de la ponència de Marta Lanuza a propòsit del poemari Cançons de llaurador i part del pròlec de Jaume Siles per a Carn de pomes essencials.
  • Maria Jesús Coves, un fragment de la seua colaboració en les Jornades 2013 parlant del poemari Mínims detalls.

Nos acompanyà també Diego Simó, son fill major, qui també fon ponent en les Jornades dedicades a son pare.

 

 

 

 

Àlbums fotogràfics de l'any 2014

En el nostre perfil de Facebook podeu visitar dos àlbums fotogràfics recopilatoris de l'activitat de l'associació durant l'any:

Tertúlies i llectures de 2014

Jornades i Sopar dels Escritors de 2014

 

També havem pujat a Youtube el senzill vídeo d'homenage a Anfós Ramon que vàrem proyectar en la gala del Sopar dels Escritors. Un modest homenage de la AELLVA a u dels seus socis més eminents. Esperem que vos agrade:

Molts bons recorts, en algunes notes tristes que són inherents al transcórrer de la vida, i que en qualsevol cas nos espenten a continuar la faena, en este nou any que escomençarà d'ací a pocs dies.

Gràcies a tots per la vostra participació i colaboració.

 

 

Distribuir contenido