Juliol 2015

Últimes activitats de l'associació

En la tertúlia de juny nos llegí Xavi Salvador Chàfer, qui ho fea per primera volta en les Tertúlies i nos regalà un imaginatiu relat sobre les peripècies d'un home que vea cóm la vida se dedica a fer malbé les seues ilusions, fins a un final sorpresiu que va agradar als assistents (encara que li recomanaren que l'arredonira per a que figure en el pròxim llibre de Clams). Nos ha promés que ho farà i esperem rebre'l en breu.

Completà la llectura Aureli López en dos relats: De lluna en futur i Els paranys del desig. Dos històries actuals, ben contades en la rica i expressiva prosa del nostre companyó. La primera nos parla del calvari de dos jóvens emigrants africans per a eixir de la seua terra arriscant lo millor que tenen, la vida, per a fugir de la misèria i la guerra en la que han naixcut i sobrevixcut.

La segona, igualment de total actualitat, de la brutea del terrorisme, que no repara en el mètodo a seguir en tal de conseguir el seu objectiu.

 

Miquelo Garcia, en un moment de la tertúlia

 

Ricart Folgado, durant la tertúlia

 

El més de juliol novament nos aporta una nova veu a les llectures: Miquelo Garcia, qui s'estrenà en un aborronador relat sobre la violència de gènero, tema que coneix a fondo per la seua professió, en el que nos relatà la tortura material i moral a la que pot vore's somesa una dòna, pel fet de ser-ho, depenent de lloc de naiximent. El seu esforç per a lliurar-se queda clar en el títul: Ara sap lo que és viure.

Tancà el Taller fins a setembre Ricart Folgado en una història tendra. És la lliçó d'un yayo a un rebel net, fixant-li idees de millora i focalisant-li els eixemples en les sabates que cada dia porta el chiquet i que deu deixar en l'habitació del yayo, buscant-se unes noves per a poder eixir al carrer al sendemà. Ben contada i millor llegida. Les sabates brutes nos mostra un escritor en voluntat de millora, fet que conseguix en cada nova colaboració que brinda als tallers.

 

Josep A. Aymemir llegint el microrrelat d'humor que resultà guanyador

 

També en el més de juliol hem celebrat el tradicional dinar de Mig Any. Un encontre dels associats en ambient de germanor, que escomençà en un respectuós minut de silenci en recort de Josep Navarro Salvador, companyó que nos deixà fa escassos dies.

El dinar arrematà, com és costum, en el concurs de microrrelats d'humor, el guanyador del qual fon Josep Albert Aymemir. Estigau atents al Cresolet d'estiu perque en ell publicarem tots els microrrelats presentats.

 

 

Tertúlia-taller de juliol

Dilluns, 13 Juliol, 2015 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de la AELLVA
El pròxim dilluns dia 13 de juliol tindrem el Taller que correspon a juliol i tancarà l'eixercici fins setembre. Nos llegiran Miquelo Garcia Maldonado i el nostre secretari Ricart Folgado. En acabar, si tenim temps, nos farem una cerveseta per a desijar-nos bon estiu.
 
Vos esperem.