3 de Març. Mort 1459. Vida 1911

Autor/s de l'artícul: 

3 de Març. Mort 1459. Vida 1911

Morí el ben nostre Ausias March i naixqué el paterner Miquel Adlert.

De molts anys en arrere, la RACV ve celebrant el 3 de Març com a dia de la Llengua i la Cultura Valencianes en recort d’Ausias March; com és llògic i de trellat vinc assistint a l’acte festiu-Cultural-religiós que ha canviat de lloc repetidament...i sobretot de número d’assistents; en este 2024 s’ha celebrat en La Llonja. Salutació del decà en un agraït recort a la persona i l’obra de Voro López, a qui acabem de perdre per una greu malaltia i a qui seguirem recordant com a eixemple d’amor viu, actiu i creatiu a la Pàtria Valenciana.

La clàssica aportació que nos fea Voro López com a Director de la Secció de Llengua i Lliteratura valencianes “Lluís Fullana”, informant complidament del treballs fets en l’eixercici i l’aument de paraules, correccions, consultes d’ací i de moltíssims llocs de fòra als nostres Diccionaris (General-Bilingüe-de Sinònims i Antònims-de la Rima...) l’ha feta enguany el també Dr. En Filologia Valenciana i membre de la Secció En Miquel Àngel Lledó Cardona qui celebrà el constant aument de consultes, sobretot en dubtes sobre paraules valencianes, pero també creixent el número respecte als demés diccionaris.

En acabar, pren la paraula l’acadèmic de número N’Òscar Rueda Pitarque per a rendre-li homenage al poeta N’Anfós Ramon i Garcia en el centenari del seu naiximent, eixe jagantesc creador de poesia que Òscar retratà en el natural dò de la comunicació que posseïx, rebent el més fort i llarc aplaudiment de la vesprada-nit; seguí el també acadèmic de número En Vicent Ramon Calatayud qui feu un bon estudi i dissertació sobre el popular i sentit poema “La casa vella”, detallant tantíssims aspectes d’una vida de poble, de llaurador, de valencià fet a frets i calors, amant de la pròpia terra...

Cantàrem l’himne valencià i tancà el decà convidant a la missa que s’oficiava en la Sèu-catedral a les 20h. i en llengua valenciana, portant-li al cavaller N’Ausias March la ya tradicional corona de llorer.

Be, bo i no massa llarc l’acte d’este dilluns; escoltant els parlaments em vingueren al cap actes anteriors pel mateix motiu, ya fa alguns anyets, en la sala Iturbi del Palau de la Música, on pense que hi hauria entre dèu i quinze persones per cada una d’este 4-3-2024..., trist, molt trist vore i viure cóm se reduïx el valencianisme, vore i sentir cóm la divisió que patim feu que no apareguera ningú d’algunes entitats –velles i noves- que diuen ser més valencianistes que ningú...i no volen o no saben entendre que només units tenim alguna possibilitat de seguir avant; sí que vingueren el vicepresident del Consell, Sr. Vicent Barrera en alguns membres del seu partit; no sé si hi havia representants del PP-PSOE (yo no els conec massa)

Queda, nos queda el follet en l’image i l’història extractada de l’immens poeta i fidel valencià N’Anfós Ramon (qui té ben guanyat el respecte i el reconeiximent de tot lo món...o com a mínim dels bons valencians), genial Anfós qui crec que seguirà demanant, des de dalt, la germanor i la tolerància entre els bons fills de Valéncia ciutat i regne.

Aureli López, dijous 7 de març quan fa 43 anys de la presentació, en El Puig de Santa Maria, de les Normes fetes per la Secció de Llengua de la RACV en 1979, fa 45 anys.