Associa't

 

Motius per a associar-te a la AELLVA

 

1.- La AELLVA agrupa a la majoria dels actuals escritors en llengua valenciana, en qualsevol gènero lliterari: poesia, novela, teatre, ensaig, narrativa curta, investigació, etc. D’esta manera és més fàcil donar visibilitat, cohesió, coherència i difusió a les obres escrites en el nostre idioma, i s’optimisen els esforços destinats a tal efecte. Sempre és més senzill i efectiu treballar de forma coordinada, que a partir d’iniciatives individuals. 

2.- La AELLVA és una associació altruista i sense ànim de lucre. Els ingressos dels socis escritors i els socis colaboradors se destinen íntegrament al funcionament de la societat i a la consecució dels seus fins fundacionals, entre els que està, per damunt de tots, el de facilitar la publicació i la difusió de l’obra dels nostres escritors en llengua valenciana

Cada aportació individual, per chicoteta que siga, és important, perque voldrà dir que dispondrem de més recursos per a recolzar als nostres escritors i a l’us lliterari del nostre idioma. I més encara en l’actual conjuntura, en la que difícilment poden obtindre’s estos recursos d’unes atres maneres. 

3.- En estos ingressos, i gràcies també a colaboracions externes i convenis en editorials i entitats, la AELLVA manté una producció lliterària constant en llengua valenciana, lo que possibilita l’eixida a la llum de bons treballs que mai serien publicats d’una atra manera; aixina com també el creiximent d’una massa de llectors en el nostre idioma que reclame la publicació de nous materials. 

En este sentit, la normativa valenciana, que és la que documenta i recomana la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i és també la nostra oficial, facilita la creació i sobretot la llectura des del moment que el llector se reconeix en sa pròpia llengua. 

4.- Tots els socis, tant escritors com colaboradors, pel fet de ser membres de l’associació, tenen dret a rebre gratuïtament un eixemplar de cadascú dels llibres que publique l’Associació anualment. 

5.- La AELLVA desija estimular i dignificar la producció en la nostra llengua, i recolzar l’aparició de nous valors lliteraris. La celebració mensual de tertúlies-taller de prosa —narrativa i teatre—, en participació dels associats i els simpatisants de l’associació, servix per a ser escoltat, corregit si cal i comentat, pero també per a que la pròpia obra i les recomanacions oferides obren com a ensenyança, estímul per a continuar en la llabor creadora i punt d’encontre per a un diàlec obert i enriquidor

6.- La AELLVA organisa periòdicament, a soles o en colaboració en unes atres entitats culturals valencianes: fires, presentacions oficials de llibres, etc. per a favorir el coneiximent del públic en general de les obres escrites pels nostres associats. 

7.- La AELLVA vela pels interessos professionals dels associats, assessorant-los en l’activitat lliterària que vullguen desenrollar. També els informa de premis als que concórrer i d’atres maneres de promocionar la seua obra. 

8.- La AELLVA organisa multitut d’activitats —tant en la seua sèu com en atres ubicacions de la geografia valenciana— encaminades a la creació lliterària i a la difusió de la cultura valenciana en les que poden participar tots els socis: recitals poètics, jornades culturals temàtiques, cursos universitaris convalidables per crèdits de lliure elecció, etc. De totes elles podreu estar informats visitant periòdicament la nostra web. 

9.- Ser soci escritor de la AELLVA dona dret a dispondre d’una pàgina en el directori d’autors i autores de la nostra web, escritors, des de la qual difondre l’obra publicada, l’activitat lliterària, premis, etc., aixina com enllaçar a pàgines web personals. Tots els llibres publicats baix els auspicis de l’associació tenen també son lloc en la nostra web, en la nostra biblioteca

10.- La AELLVA publica periòdicament el Cresolet —bolletí informatiu de les nostres activitats— i la nova revista lliterària Solcant les lletres, que es conforma a partir de les colaboracions dels nostres associats. Estes publicacions són enviades als associats i poden ser consultades també en llínea en la nostra web

11.- En definitiva, en el marc d’una creixent globalisació llingüística, la AELLVA treballa desinteressadament per dignificar la llengua valenciana i assegurar la transmissió dels nostres valors culturals a les noves generacions.

 

¿Cóm pots associar-te a la AELLVA? 

Hi ha dos maneres d'associar-se: com a escritor (soci membre de la AELLVA) o com a soci colaborador. 

 

Soci escritor 

Requisits: 

Tindran la condició de socis aquells escritors, en obra publicada o estrenada, que siguen presentats per dos o més membres i admesos per la Junta de Govern. La Junta de Govern valorarà l'admissió d'aquells escritors que per sa joventut, o qualsevol atra circumstància, encara no tinguen obra publicada o estrenada, els quals podran integrar-se com a Nous Escritors. 

Quota:  

50 euros a l'any. 

 

Soci colaborador 

Requisits: 

Podran formar part de l'Associació, a títul de Soci Colaborador, persones jurídiques, si hi ha acort del seu orgue competent; d'igual manera les persones físiques que ho desigen i siguen admeses d'acort a la reglamentació llegal i les premisses estatutàries. 

Quota: 

Des de 50 euros a l'any (estudiants, consultar condicions)

Solicitut d'alta:

Descarrega't el full de solicitut d'alta punchant ací i remet-nos-lo ple per correu ordinari a les senyes de l'Associació.