Escritors

En l'actualitat els membres de l'AELLVA en obra publicada roden els setanta. A continuació es relacionen alguns d'ells, en un chicotet currículum i enllaços a les seues obres en la Biblioteca Valenciana Virtual quan estan disponibles. Ademés s'oferixen alguns autors no associats pero vinculats a la producció actual en llengua valenciana, tant lliterària com d'investigació.

Els autors en valencià d'unes atres époques seran pronte incorporats en una secció a banda.

Si trobes alguna absència o vols ampliar informació sobre algun autor, no dubtes en escriure'ns.

À (6) | B (8) | C (12) | D (1) | F (4) | G (7) | J (1) | L (8) | M (11) | N (4) | O (2) | P (2) | R (9) | S (6) | T (1) | V (1) | Z (1)
Nom i llinagesordenar por icono Última actualisació
Martin i Albizua, Donís Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 03:11
Martínez Devís, Elena Dissabte, 7 Maig, 2022 - 12:24
Martínez i Garcia, Ferran Dimarts, 3 Setembre, 2019 - 19:43
Melià i Castelló, Josep Dissabte, 13 Novembre, 2010 - 17:40
Melià i Castelló, Rafel Dijous, 17 Setembre, 2009 - 21:03
Millàs i Mascarós, Ana Dijous, 7 Octubre, 2010 - 16:56
Miralles Piles, Josep Vicent Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 03:13
Monfort Torres, Gonzalo Dijous, 4 Juny, 2020 - 19:35
Monzó Expósito, Vicent Dumenge, 14 Novembre, 2010 - 19:35
Moreno i Moreno, Juli Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 03:19
Moreno Sànchez, Zaït Dijous, 5 Febrer, 2015 - 00:50