Novembre 2009

ESCRITOR DE L'ANY I SOPAR DELS ESCRITORS 2009

L'unànim elecció de la Junta de Govern de l'Aellva en Juli Amadeu Àrias i Burdeos com a Escritor de l'Any 2009, entre tres candidats/tes molt qualificats, només ha segut la constatació fefaent de la corpenta creadora d'un jove que sap conviure i reviscolar ilusions en els que ya arrosseguem l'estomordidora perea dels apassionants anys vixcuts. Juli té i dona idees, escriu, d'eixa obra feta i guanya premis, impartix classes com a professor en Lo Rat Penat, colabora a cor obert en qualsevol proyecte que nodrixca la valencianitat i estudia, seguix estudiant furtant-li hores a la sòn per a arrematar el doctorat en Ciències de l'Informació. 

 
És un valencià preparat, inteligent i compromés; capaç d'importants renúncies personals i econòmiques per la nostra identitat; treballador incansable majorment en l'ombra, per la raó de raons que nos agermana: Valéncia i la Llengua Valenciana. Esperem molt del teu esme, ¡avant! 
 
Aureli López 
 
SOPAR DELS ESCRITORS- 20 DE NOVEMBRE DE 2009 (21.45 H.) Com l'any passat, serà el l'Hotel Porta de Valéncia de l'avinguda del Cardenal Benlloch. Posem fàcil l'accés en bus o taxi. I per als qui venen motorisats i no troben lloc, a partir de les dèu de la nit se pot deixar l'auto en el carril bus.   

 

Targetó de les Jornades de l'Aellva 2009 (Anvers)

Targetó de les Jornades de l'Aellva 2009 (Revers)