Octubre 2016

Jornades dels Escritors 2016 - Farmacopea i botànica valenciana

Dilluns, 7 Novembre, 2016 - 19:00 - Dimecres, 9 Novembre, 2016 - 21:00
Lloc: 
Monasteri de Sant Miquel i els Reis, Valéncia C

 

XXV JORNADES DELS ESCRITORS

“FARMACOPEA I BOTÀNICA VALENCIANA”

 

Valéncia ciutat, del 7 al 9 de novembre de 2016

 

En 2016 se complix el 575 aniversari de la fundació, el 20 de març de 1441, del Molt Ilustre Colege Oficial de Farmacèutics de Valéncia, que es convertix aixina en el colege professional més antic del món en actiu. Dèu especialistes en història, farmàcia i botànica, investigadors i docents, nos transmeten el marc històric que feu que s’editara ací, en Valéncia, la primera Farmacopea considerada oficial d’entre tots els regnes i territoris de l’actual Espanya.

El text de les ponències s’editarà en un llibre que es presentarà en el Sopar dels Escritors, el qual tindrà lloc el divendres 18 de novembre en el restaurant “La Hípica” de Valéncia ciutat. Els assistents a les tres jornades, com també els assistents al Sopar, el rebran de bades.

 

Programa de les Jornades: 

 

Dilluns 7.11.2016

19:00 h, ponències de la primera jornada:

LA FARMÀCIA DELS SIGLES XX i XXI, Jaume Giner

LES FARMACOPEES VALENCIANES, Vicent Baixauli

FARMACOPEES, BOTÀNICA I BIBLIOTEQUES, Rufino Ferrer

 

Dimarts 8.11.2016

17:30 h, visita guiada al Monasteri (inscripció en la primera jornada o escrvint correu-e fent clic ací). 

19:00 h, ponències de la segona jornada:

HISTÒRIA DE L'US TERAPÈUTIC DELS FONCS EN LA FARMÀCIA VALENCIANA, Ricart Folgado

ORIGE BOTÀNIC DE LA FARMÀCIA VALENCIANA, Joan Batiste Peris

FARMACÈUTICS BOTÀNICS VALENCIANS: Sigles XVIII, XIX, XX i perspectives en el S. XXI, Isabel Martínez-Solís

 

Dimecres 9.11.2016

19:00 h, ponències de la tercera jornada:

PUBLICITAT I MALALTIA: Remeis secrets utilisats en malalties secretes, José Merita

EL PAPER EN LA FARMÀCIA, Blas Francés

ESTUDI DE L’US DE LES PLANTES MEDICINALS EN LA COMARCA DELS SERRANS (VALÉNCIA), Francisco José Moratal

EL REGAL (relat), Rafael Borràs

 

Colaboradors de les XXII Jornades dels Escritors:    

 

 

Cartell i programa de les jornades:

 

 

 

 

Sopar dels Escritors 2016

Divendres, 18 Novembre, 2016 - 22:00 - 23:45
Lloc: 
Restaurant "La Hípica", Valéncia C.

Sopar dels Escritors de 2016.

Tertúlia de teatre

Dilluns, 14 Novembre, 2016 - 19:45 - 21:00
Lloc: 
Teatre Capri, Paterna

Llectura dramatisada de l'obra L'etern perdedor, d'Antoni Ruiz Negre i Rafael Melià.

 

Joan Josep Serra, Escritor de l'Any 2016

La Junta de Govern de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana ha decidit nomenar “Escritor de l’Any 2016” a Joan Josep Serra i Martí.

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana otorga bienalment el reconeiximent d'Escritor de l'Any ad aquell autor o autora que durant el periodo de referència ha destacat especialment per la seua producció lliterària. Este premi ha tengut històricament dos intencions: la de premiar la llabor lliterària d'un escritor ya consagrat, en uns casos, i la d'estimular la producció de nous escritors que despunten en la seua incipient producció lliterària, en uns atres.

Escritor format en els Cursos d'Iniciació a la Poesia que organisa Lo Rat Penat, Joan Josep Serra s’introduí en un primer moment en el món de la poesia festiva. Destaca el seu treball com a crític i guioniste, camp a on porta més de 500 Falles i Fogueres versades.

Té en el seu haver diversos guardons com l’Elvira Carles (Jocs Florals de Valéncia 2001 i 2005), el Vicent Añon (Jocs Florals de Valéncia 2008), Premi Roberto Salvador (Ateneu Cultural de Paterna 2014), l'Extraordinari Josep Bea i Izquierdo a l'autor novell (Concurs de llibrets de falla de Lo Rat Penat 2015), la Viola d'Or (Jocs Florals de Valéncia 2015), el Socarrat de Poesia (Ateneu Cultural de Paterna 2016), primer premi Bernat i Baldoví (Concurs de llibrets de falla de Lo Rat Penat 2016).

Té obra publicada en els llibres colectius Corona Poètica a la Mare de Deu dels Desamparats. Cent anys de Trasllat (1911-2011), XIII Certamen Lliterari de Paterna 2014, i Des del Casal. Oberts al debat faller (2014).

Joan Josep Serra és membre de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana i soci fundador de l'entitat cultural Casal Bernat i Baldoví. També forma part del Colectiu d'Autors Inestables, format per escritors i artistes gràfics.

L'Escritor de l'Any serà nomenat oficialment en la gala del Sopar dels Escritors del pròxim 18 de novembre, durant la qual rebrà l'estatueta que l'acredita com a tal, i llegirà un relat a tots els assistents. El premi dona dret a la publicació d'un llibre per la AELLVA i les seues editorials colaboradores.

La nostra més sincera enhorabona al guardonat.

 

 

 

El Quixot d'Avellaneda i la seua traducció a la llengua valenciana

Dimecres, 26 Octubre, 2016 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de la AELLVA

El nomenat "Quixot d'Avellaneda" és una obra que aparegué despuix de la publicació de la primera part de l'universalment coneguda novela de Miguel de Cervantes, i ans que este acabara d'escriure i publicara la segona part de la seua obra mestra.

De fet, l'aparició sobtada d'eixe Quixot "fals" provocà que Cervantes reelaborara la segona part de la seua obra, inclús adoptant personages i trames del conegut com a Quixot "apòcrif".

El "Quixot d'Avellaneda" escomençà a difondre's enla Corona d'Aragó, pero ben pronte aplegaren eixemplars a Madrit, a pesar de que en aquella época els llibres autorisats en la Corona d'Aragó no podrien vendre's directament en Castella. Un llibre la portada del qual dia:

"Segundo tomo del Inge­nioso hidalgo Don Qui­xote de la Man­cha, que con­tiene su ter­cera salida: y es la quinta parte de sus aven­tu­ras. Com­puesto por el Licen­ciado Alonso Fer­nán­dez de Ave­lla­neda, natu­ral de la Villa de Tor­de­si­llas (…) Con Licen­cia, En Tarra­gona en casa de Felipe Roberto, año 1614”.

No cal dir que el Quixot de Cervantes s'ha traduït a multitut de llengües del món; entre elles, la nostra. Pero del "Quixot d'Avellaneda" hi han poques edicions, i cap en llengua valenciana.

402 anys més tart de la seua primera edició, el nostre amic i companyó Antoni Ruiz Negre ha fet la traducció completa del Quixot d'Avellaneda al nostre idioma. I tant de l'obra com del seu treball nos parlarà el pròxim dimecres 26 d'octubre,  a partir de les 19.30 en la nostra sèu, en el carrer de Dalt, 64 baix de la ciutat de Valéncia. Entrada lliure.

 

Tertúlia d'octubre

Dilluns, 10 Octubre, 2016 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de la AELLVA

En la nostra tertúlia de prosa d'octubre llegiran Maria Jesús Coves i Paco Blasco.