Aureli López, VI Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana té l'honor de comunicar que el jurat nomenat a l'efecte, compost per Josep Francesc Ballester-Olmos i Anguís, Vicent Ramon Calatayud i Tortosa, Joan Carles Micó Ruiz, Vicent Xavier Navarro i Pastor, Josep Esteve Rico Sogorb i Gonzalo Romero Casaña, en Ricart Folgado i Bisbal com a president i Òscar Rueda i Pitarque com a secretari, ha determinat otorgar el VI Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana a N'Aureli López i Muñoz.

Naixcut en Paterna en 1943, Aureli López és Agent Comercial de professió i professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat. És Acadèmic Corresponent per Paterna de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i president d’honor i soci fundador de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana.

És també vicepresident i soci fundador de l’Ateneu Cultural de Paterna, aixina com Agregat Colaborador de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, a través de la qual ha colaborat en la confecció de la majoria de documents normatius elaborats per dita Acadèmia, com el Diccionari General, el Bilingüe o la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana.

Fon President del Club Paterna de Pilota Valenciana (1981-2009), en una activitat, la d'ensenyança i difusió del nostre deport nacional, a la que ha dedicat tota sa vida. La colaboració en diferents mijos de comunicació, especialment radiofònics, ha segut també una constant en la dedicació del guardonat a la difusió de la llengua, la cultura i les tradicions del nostre poble.

Destaca també la seua obra escrita, en catorze obres com a autor, d'ensaig, prosa o teatre, i colaboracions en atres setze obres colectives. Pot consultar-se el seu currículum complet punchant ací.

L'Aellva creà, registrà i otorga cada cinc anys el Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana com a màxim reconeiximent a autors destacats que han dedicat tota una vida a la creació lliterària en llengua valenciana, al seu estudi o conreu.

Els premiats fins al moment han segut Xavier Casp i Vercher (1994), Josep Maria Guinot i Galan (1999), Anfós Ramon i Garcia (2003), Vicent Ramon Calatayud i Tortosa (2008) i Vicent Lluís Simó Santonja (2013).

Enhorabona al premiat per tan mereixcut guardó.

Pot llegir-se punchant ací el seu discurs d'agraïment en el Sopar dels Escritors de 2018, durant el qual fon proclamat com a Premi Nacional.