ESCRITOR DE L'ANY 2010

JOSEP ALBERT AYMEMIR i CASASÚS

 

Trayectòria.

JOSEP ALBERT AYMEMIR i CASASÚS naix el 29 de març de 1944 en la Carrera de Sant Lluís (Districte de Russafa, Valéncia ciutat).

Fill de de pares valencians i net també de yayos valencians, ya des de l'infantea es despertà en ell l'interés per la poesia (son yayo matern era versador d'albades), fins a l'extrem de deprendre's algunes poesies de Lope o de Calderon que després recitava en l'àmbit familiar, fomentant-se en ell la vena poètica; no obstant, no profundisà en ella fins als setanta, quan ho feu al sa i al pla. És autor també d'un bon número d'apropòsits fallers.

En l'any 1978 trobà l'ocasió d'escriure el seu primer llibret de falla; des de llavors ha rebut numerosos premis i guardons. Ademés d'un bon número de primers i segons premis en el centenar de llibrets que porta escrits són especialment remarcables els reconeiximents següents: 
 

1978: Accèssit al Primer Premi en el Concurs de Poesia 'Vila d'Alaquàs'.

1979: Primer Premi d'autors novells del Concurs de Lo Rat Penat.

1983: Premi Extraordinari de Llibrets de Falla de l'Excelentíssim Ajuntament de Valéncia.

1992 i 1998: Premi de Poesia Festiva en els Jocs Florals del Cap i Casal del Regne.

1996: Segon Premi lliterari d'apropòsits fallers de la Junta Central Fallera.

2000: Premi Extraordinari 'Peris Celda' de llibrets de falla.

2002: Flor Natural i Viola d'Or en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia.

2003: Englantina d'Or i títul de Mestre en Gai Saber.

2005: Viola d'Or.

2007: Accèssit a la Flor Natural.

2008 Premi Roberto Salvador Moros (equivalent a la Flor Natural dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia), en el certament lliterari de l'Ateneu Cultural de Paterna i Englantina d'Or en els Jocs Florals de Valéncia.

2009: Premi Extraordinari Emili Camps de llibrets de falla i Flor Natural en els Jocs Florals de la ciutat i Regne de Valéncia.

2010: Premi Extraordinari Regne de Valéncia en el concurs de Llibrets de Falla i Premi Extraordinari Emili Panach "Milo".


En narrativa curta té publicat entre uns atres L'Àngel d' Acer, El Secret del Llac o La Finestra. Ha participat també en obres colectives de l'Aellva com l'últim Clams en llibertat.
 

Selecció de texts.  

A una nova vida. 2002. Flor Natural dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia.

Escrit en el vent. 2002.

A crit obert. 2003. Englantina d'Or en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia.

Conversacions ab Pau (A Neruda). 2003.

I el temps passa. 2007. Accèsit a la Flor Natural en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia.

Cant al Deu Cronos. Premi Socarrat de l'Ateneu Cultural de Paterna. 2008.

La fulla. Premi Roberto Salvador Moros (Flor Natural) de l'Ateneu Cultural de Paterna. 2008.

El rellonge. Flor Natural en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia. 2009.