Llectura en homenage a Vicent Lluís Simó Santonja

Dilluns, 12 Giner, 2015 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

El taller de Prosa de giner ha segut dedicat a la memòria de Vicent Lluís Simó Santonja, ex decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i soci fundador de la AELLVA.

En ell, se glossà la personalitat de qui acaba de deixar-nos, sobretot en la part que correspon al seu treball en pro de la nostra llengua i cultura, en reconeiximent del qual la Associació d’Escritors li otorgà en 2013 el V Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, i li dedicà les Jornades corresponents que encara va presidir.

Llegiren fragments de l'obra de Simó:

  • Joan Antoni Alapont, del poemari Bucòliques ¿?
  • Ricart Folgado de Bucòliques ¿? i de Poemes Foragitats.
  • Rafael Melià, Memòria de fe jaumina, colaboració d’u dels Recitals de Primavera d’Estiu.
  • Ernest Olmos, dos poemes de Git al mar.
  • Òscar Rueda, un fragment de l’epílec de la novela Vida i mort de Càmpio i un atre de l’epílec de ¿Valenciano o catalán?
  • Vicent Ramon Calatayud, un fragment de la ponència de Marta Lanuza a propòsit del poemari Cançons de llaurador i part del pròlec de Jaume Siles per a Carn de pomes essencials.
  • Maria Jesús Coves, un fragment de la seua colaboració en les Jornades 2013 parlant del poemari Mínims detalls.

Nos acompanyà també Diego Simó, son fill major, qui també fon ponent en les Jornades dedicades a son pare.