Premis Nacionals de Lliteratura en Llengua Valenciana

L'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana creà, registrà i otorga cada cinc anys el Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana com a màxim reconeiximent a autors destacats que han dedicat tota una vida a la creació lliterària en llengua valenciana, al seu estudi o conreu.

Els premiats fins al moment han segut:

Xavier Casp i Vercher. Primera edició, 1994.

Josep Maria Guinot i Galan. Segona edició, 1999.

Anfós Ramon i Garcia. Tercera edició, 2003.

Vicent Ramon Calatayud i Tortosa. Quarta edició, 2008.

Vicent Lluís Simó Santonja. Quinta edició, 2013.

Aureli López i Muñoz. Sexta edició, 2018.

Antoni Ruiz Negre. Sèptima edició, 2023.