Febrer 2013

XXV Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes

Com és tradicional cada any, l'Aellva s'adherix als actes del Dia de la Llengua Valenciana, en el qual se commemora la mort d'Ausias March. Degut a que enguany el dia 3 de març cau en dumenge, tots els actes públics se traslladaran al dilluns 4 de març.

En esta ocasió, el dia es dedicarà al XXX aniversari de l'aprovació pel Vaticà dels texts llitúrgics en llengua valenciana, fita històrica per al nostre idioma.

PROGRAMA

DILLUNS, DIA 4 DE MARÇ

Durant tot el dia es realisarà una ofrena floral en la tomba d’Ausias March (porta romànica de la Sèu de Valéncia).

18:00 h: Missa en l’Altar Major de la Sèu de Valéncia, en memòria d’Ausias March.

19:00 h: En el Saló del Consulat del Mar de La Llonja de Valéncia (entrada pel Carrer de la Llonja, núm. 2).

- Entrega de RECONEIXIMENTS al bon us de la llengua valenciana.

- Informe de treballs i proyectes de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes per part de l’Ilm. Sr. En Voro López Verdejo, Director de la Secció i Acadèmic de Número.

- Recordatori per part del Sr. N’Òscar Rueda, Agregat Colaborador de la Secció de Llengua del discurs “La cooficialitat de la llengua valenciana” del P. Lluís Fullana (1919).

- Documentació per part de l’Ilm. Sr. En Lleopolt Peñarroja, Acadèmic de Número, de l’aprovació per part del Vaticà dels texts llitúrgics en llengua valenciana.

- Entrega del V Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana.

- Tancament de l’acte en paraules de l’Excelentíssim Sr. En Vicent Ll. Simó Santonja, Decà de la RACV.

 

L'Aellva convoca a socis, simpatisants i valencians en general a participar, un any més, en els actes del Dia de la Llengua Valenciana, com a afirmació de la nostra personalitat llingüística, la nostra història i el nostre pervindre com a poble.

 

 

Obduli Jovaní Puig

Autor/s de l'artícul: 

Hem perdut una clara veu del Maestrat, que sempre feu valenciania. Fidel a lo que la llengua de sos pares li manava, encara volgué complir la petició que li fera Maria Jesús, la Presidenta de la AELLVA, obrint l’any en una llectura seua, la tanda de la TERTÚLIA TALLER DE PROSA, en la corresponent al segon dilluns de giner. ¡Pobre! Mes que havia pegat un bac baixant del bus, i encara en sanc en les mans, no li mancà l’ànim, sobreponent-se i llegint. En veu trencada, pero llegí, i nos sonaren a mel la retafila de monosílaps, ben versats, per millor lligats a l’argument. L’última lliçó.

—Està major, pero valent —comentàrem, al temps que el deixàrem en l’auto de Ricart cap a casa.

Al sendemà preguntàrem a la muller i ya estava en "lo carrer”, com sempre digué ell, en son parlar santmatevà. Bona senyal. I per la vesprada charràrem de que havia anat a l’ambulatori i de les enrònies i alifacs que van sorgint. "¿La bona veritat? —ell reptava en gallardia— ¡Que estic sentenciat!" I era el modo de fer-nos entendre que el remat és per a tots els mortals inexcusable i que, per això, convé viure sense por.

Quins sucosos escrits havia publicat en Las Provincias, com sonora fon la pròpia veu des del Micalet en el ABC, diari en el que fon peça clau ací en Valéncia. ¿Quí tenia en son cap més vocabulari valencià? Difícil superar-lo, com en tanta història vixcuda en les penalitats de guerra, com ben espigolada sempre i millor tractada en sos ensajos i columnes.

Pero si tragué punta a la crítica, a la fel de l’ironia sempre li guanyà l’inteligència del seu sentit de l’humor i per supost la bonhomia. Hui que me trobava en Castelló i que al passar per Burriana planejava un pròxim almorzar fent trio en Garcia Ferrada, com acostumàvem, la mala nova que mai s’encanta, m’arriba immisericorde. Mes pense que al remat, dels tres, segur que ara tu, Obduli, eres el més content, en vore lo que ací nos queda per pelar. La pena, en la solitut, sí, majorment per a la teua muller, qui formant un gran equip anà criant als fills i ara gojava en tu dels nets. Sí, confessa que eren ells, quan et trobaves fart de tot, l’única eixida. I per això també ara sabràs charrar-li al Pare de ses gràcies.

Els valencians podem trobar-lo llegint en L’Alqueria d’El Piló i en tants escrits contats, Violes, Englantines, flors i serpentines, versos premiats del Roïç de Corella, columnes, rèpliques i sentències, sempre directes i sucoses, sense fofes pretensions, pero doctes, informades i concloents. ¡Che, d’advocat i lletraferit!

Valéncia pert una veu clara. Preguem per ell.

 

Llectura homenage extraordinària en honor d'Obduli Jovaní

Dilluns, 25 Febrer, 2013 - 19:45 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

El nostre amic, soci i excelent escritor Obduli Jovani va faltar el passat dia 18.

L'Aellva vol tributar-li el reconeiximent que mereix la seua vida al servici de la llengua i la cultura valenciana, que es mantingué fins a l'últim moment, ya que, no trobant-se massa be, encara va ser llector de la Tertúlia Taller de Prosa del mes de giner.

Per tal motiu, vos convoquem el pròxim dilluns dia 25, a les 20 hores, per a una Llectura Homenage Extraordinària, en la qual distints membres de l'Aellva llegiran texts d'Obduli, trets de la bona collita que nos deixà en les distintes intervencions en els nostres actes a lo llarc dels anys.

En la creença que és de ben naixcuts ser agraïts, complirem en un deure, recordant-lo en la seua obra.

Gràcies per omplir l'Associació el pròxim dilluns.

Ha faltat Obduli Jovaní

L’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, per mig de la seua Junta de Govern, vol manifestar públicament el seu pesar per la mort d'Obduli Jovaní.

Així mateix, desija transmetre el seu més sentit condol als familiars i amics d'Obduli, en nom de tots els socis i colaboradors de l'Aellva.

Obduli Jovaní naixqué en Sant Mateu (Baix Maestrat) en 1932. Periodiste i escritor, obtingué importants reconeiximents tant en poesia com en novela.

Destacat membre de l'Aellva i u dels més importants autors de les lletres valencianes contemporànees, fon nomenat Escritor de l'Any 2006 en atenció a la seua trayectòria.

L'últim acte de l'associació en el que participà, en calitat de llector, fon la tertúlia de prosa de giner de 2013, tal com informàvem fa escassos dies.

Descanse en pau.

Un any de tertúlies

En les festes falleres cada volta més a prop, i en el descans de celebracions que nos facilita el més de febrer, aprofitem per a fer en la nostra pàgina web un chicotet balanç de les tertúlies lliteràries realisades per l'Aellva els últims 12 mesos.

 

La tertúlia fallera de març de 2012, celebrada en esta ocasió en l’Auditori de Llombay, estigué a càrrec de Joan Vicent Chenoll, que parlà de Josep Bea i Izquierdo com a destacat autor de llibrets; Joan Romero, que analisà el llibret-llibre, i Ricart Folgado (fill de Llombay), que nos contà cóm aplegà al món del llibret i la seua experiència personal.

L’acte s’aprofità per a fer una mostra de llibrets i obsequiar a tots els assistents en un llibre de l'Associació i un llibret de falla, per tal d'escampar les bones publicacions que s'editen.  

Agraïm de tot cor l'excelent acollida que nos donà la localitat de Llombay, en molt bona assistència de públic (tant de Llombay com de les poblacions veïnes del Marquesat) a un acte que s'organisà en la colaboració de l'Ajuntament, la regidoria de Cultura i la falla del poble.

 D’esquerra a dreta: Joan Romero, Adela Piqueras (regidora de Cultura de Llombay), Maria Jesús Coves, Joan Vicent Genoll i Ricart Folgado, en la tertúlia fallera de 2012

  

En abril de 2012, suspesa la prevista tertúlia de teatre per causa de força major, organisàrem una tertúlia de narrativa en la llectura de dos escritores: Maria Jesús Coves, en Amor malaltús, entre la realitat ben duta i la ficció millor inventada, i Ampar Cabrera en Història d’una pregunta, que nos portà per reductes d'intrigant misteri i remat feliç. 

Maria Jesús Coves, Vicent Ramon Calatayud i Ampar Cabrera, en la tertúlia d'abril de 2012

 

En maig, més en el que (casi) tots complim en les nostres obligacions en Facenda, Òscar Rueda nos aportà Te cridaran, un relat en clau humorística ambientat en una estranya gestoria. Mentres que Antoni Ruiz Negre, en dos excelents relats curts, nos feu, ademés i com sempre, obsequi del treballet imprés en octava a tots els assistents. 

Antoni Ruiz Negre i Òscar Rueda, en la tertúlia de maig de 2012

 

En juny, la tendrea jugadissa i didàctica de Marta Lanuza nos portà un deliciós conte que tingué el contrapunt en l'expectativa imaginada i ben descrita de Josep Cubells, qui, tal volta, nos mostrà una bestreta de lo que podria ser el futur llibre com a Escritor de l'any 2012. 

 

Josep Cubells, Maria Jesús Coves i Marta Lanuza, en la tertúlia de juny de 2012

 

En el Dinar de Mig Any, mentres teníem bon sabor de boca (pel postre i pels microrrelats d’humor), el premi Germanor dels dits jocs li l’adjudicàrem a Josep Antoni Alapont.

Llectura dels microrrelats d'humor en el Dinar de Mig Any, en el restaurant Chispa (Canet d'En Berenguer)

 

El micropergamí acreditatiu, com és costum, li l’entregàrem a Alapont en la tertúlia de juliol, en la que Elena Casa nos va llegir una excelent seqüència basada en la realitat quotidiana actual, també com a aperitiu o primera prova del seu llibre com a Escritora de l’Any 2011, que ya està preparant.

Entrega del micropergamí al guanyador del premi Gemanor de 2012, Joan Antoni Alapont

 

I un inèdit fins ara en les nostres tertúlies, professor universitari en la branca de ciències, Joan Carles Micó, nos demostrà cóm, també "les matemàtiques", venen sempre en favor de la veritat. És més: tenen tant que vore en el natural valencianisme... que nos poden galvanisar contra l'insídia i els culticoents –en particular terminologia de Micó. Tant nos agradà, que ya podeu llegir la seua reflexió ensagística –Ciència, art i inteligibilitat en la Solcant les Lletres de 2012.  

Vicent R. Calatayud, Elena Casa, Joan Carles Micó i Aureli López, en la tertúlia de juliol de 2012

 

Ya en setembre, Carles Bori nos lliteraturisà una rondalla clàssica, des de la pròpia versió presa de les contalles en boca de son yayo, baix d’una garrofera. Paco Blasco, prolífic en son afany lliterari, nos llegí part d'un relat viager ambientat en Nova York. Llàstima que no tinguérem temps per a llegir-lo sancer. No obstant, vivint en esta Valéncia d'excepció, no nos deixà massa ganes de creuar l’oceà... 

Paco Blasco i Carles Bori, junt a la nostra presidenta, en la tertúlia de setembre de 2012

 

En octubre, Quelo Romero, en un relat ambientat en l’época de la Guerra de Successió pero intemporal en quant a la trama central, nos donà peu a felicitar-lo pel seu text i també per la seua recent paternitat. Per la seua banda, Ramiro Gómez millorava la tècnica de la nina russa, traent de l'olla imaginativa un original relat en un complement sonor: una gravació políglota en format mp3... de la qual ya vorem lo que fem quan publiquem el relat, junt en tots els demés, en el pròxim llibre de Clams... 

Ramiro Gómez i Quelo Romero lligen el seu relat en la tertúlia d'octubre de 2012

 

Un llibre, per cert, el pròxim de Clams... que ne farà quatre en la nòmina de llibres recopilatoris de les tertúlies de l’Aellva, que portem editant des de finals dels anys noranta (Clams de vida, Goles en clam i Clams en llibertat); llibres en els que ya han colaborat vora un centenar d’autors. 

Novembre, sempre teatre: en el Teatre Capri de Paterna, repetí Rafa Melià. Una llectura dramatisada d’una obra d'enredro que divertí al públic paterner, en una tradició –la de les tertúlies de teatre en Paterna que ya va tenint un interessant recorregut. 

L'elenc de la llectura dramatisada de teatre de novembre de 2012, comandat per Rafa Melià

 

Igualment fem costum de la tertúlia idiomàtica i normativa en decembre, en esta ocasió centrada en els mijos de comunicació, en Aureli López i Voro López, els quals rememoraren experiències passades i presents en els mijos escrits i radiofònics. Perque sempre nos convé estar al dia, conéixer millor els recursos i bon us a l'escriure i al parlar, i fer eixercici d'humiltat famolenca de saber, com a únic camí d'alvanç en la creació lliterària (també podem acodir, com sempre, a http://diccionari.llenguavalenciana.com, en continu procés de perfeccionament i actualisació).  

Aureli López i Voro López, en la tertúlia de decembre de 2012

 

Ya en giner de 2013, Llúcia Gonzàlez Safont, jove valor lliterari, nos llegí l’inquietant relat Vòrtiç, molt celebrat pel públic assistent a la tertúlia; i Obduli Jovaní, mestre de la lletra escrita, nos lliggué un joguet escrit íntegrament en monosílaps, en la millor tradició lliterària del nostre idioma valencià. Un bon contrapunt en el que confluïren la força de lo nou i l'arraïl fonamentada. 

Llúcia Gonzàlez llig el seu relat compartint taula en la nostra presidenta i en Obduli Jovaní, en la tertúlia de giner de 2013

 

Per últim, la semana passada, en la tertúlia de febrer, escoltàrem la llectura de Nelo Solís, en un relat historiciste ambientat en la Valéncia íbera, tema segurament inèdit des del punt de vista narratiu; com tantes atres époques de la nostra història, que be podrien inspirar creacions lliteràries o inclús cinematogràfiques. Per la seua banda, Josep Albert Aymemir nos portà un relat ambientat en un poble valencià, en el que l'aparent quotidianitat d’una localitat rural dona pas a certs fenòmens no massa naturals... 

Josep Albert Aymemir i Nelo Solís lligen els seus treballs en la tertúlia de febrer de 2013

 

En conjunt, un any més de tertúlies de prosa. Tertúlies que volen servir, com sempre, per a punt d'encontre per als escritors, millora de la tècnica lliterària i estímul per a continuar en la llabor creadora en llengua valenciana.

Des d’ací donem una volta més les gràcies a socis i simpatisants per la seua participació en les tertúlies –com a llectors i com a assistents als tallers i vos convidem a la pròxima tertúlia de març, que serà, com toca, de temàtica fallera. La celebrarem en Torrent i vos donarem més informació en breu.

  

Cresolet d'hivern

En la nostra Biblioteca ya està disponible el número 63 del Cresolet.

Tertúlia-taller de prosa

Dilluns, 11 Febrer, 2013 - 19:45 - 21:00
Lloc: 
Sèu de l'Aellva

Recordem que el pròxim dilluns dia 11 de febrer tindrem la Tertúlia-Taller de Prosa de febrer.

En ella nos llegiran els seus treballs Josep Albert Aymemir, Escritor de l'Any 2010, i Nelo Solís. Segurs de que va a resultar-nos abellidora, com sempre, vos esperem en el domicili social que és la casa de tots els valencians interessats en la lliteratura, per a començar a les 20 hores.

Presentació de "Habitar Valéncia" en Massanassa

Dijous, 7 Febrer, 2013 - 19:30 - 21:00
Lloc: 
Societat Cultural i Recreativa "La Terreta", Massanassa

 

El pròxim dijous dia 7 de febrer presentarem en Massanassa el llibre Habitar Valéncia, que arreplega les ponències de les XXI Jornades dels Escritors, celebrades en novembre de 2012. El llibre ha segut coeditat per l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana i Edicions Mosseguello.

L'acte tindrà lloc a les 19:30 h en el saló d’actes de la Societat Cultural i Recreativa “La Terreta”, carrer Valéncia, 46 de Massanassa, L’Horta.

Arquitectes, ingeniers i historiadors s’han aproximat a la manera que els pobladors valencians de tots els temps s’han procurat vivenda, estudiant el ric patrimoni arquitectònic i constructiu valencià, aixina com la seua relació en la llengua, la personalitat i la cultura tradicional del nostre poble.

José Aparicio parla de les primeres vivendes del territori valencià: les coves i les cases ibèriques; Pablo Rodríguez ho fa de les alqueries islàmiques; i José Antonio Carrión, de la barraca. Javier Domínguez diserta sobre la Valéncia del Sigle d’Or i el Pla de Tosca, i Rafael Tamarit, sobre l’arquitectura del Modernisme a la Modernitat. Òscar Rueda i Agustí Galbis reflexionen entorn del vocabulari específic de la construcció en llengua valenciana, i Violeta Montoliu, sobre els monuments que habiten Valéncia.

En conjunt, un interessant llibre, abundantment ilustrat, que ademés de difondre el nostre ric patrimoni artístic en un llenguage entenedor, obri noves i sugestives llínees d’investigació. 

En acabant podrà adquirir-se el llibre, aixina com uns atres títuls de la AELLVA i Edicions Mosseguello.

Entrada lliure (fins a omplir aforament).

Pla de situació: