Himne

Josep Maria Bayarri (1932).

 

Esta es la nostra bandera.
Contemplem-la, valencians;
de la Pàtria valenciana la Senyera:
baix ella tots som germans.

La Senyera valenciana
alta, bella i soberana,
nostra glòria, nostra forja i nostra fe;
en l'àmplia armonía humana
dia a dia, Déu donar-nos-la volgué.

Roig de sanc i groc d'espiga blau de cel;
tricolor bandera amiga,
grat recort i viu anhel.


 
Del passat maravellosa Tradició
Realitat esplendorosa
cada dia ab mes passió
i Esperanza fervorosa
per la pàtria salvació
Elevem nostra bandera;
honorem-la ab cants i mans
que ella es la Pàtria sancera.

Baix ella tots som germans.
Defensem nostra Senyera:
¡¡Cor i braços, valencians!!
 
 
Image:
La Senyera en l'Ajuntament de la ciutat de Valéncia, moments abans de la Processó Cívica de 1933. El primer per l'esquerra que du borla és Nicolau Primitiu Gómez Serrano.