Junta de Govern

En la ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA celebrada el passat 26 de març de 2018 quedà constituïda la nova Junta de Govern de la AELLVA de la següent forma:

   PRESIDENT            Ricart Folgado i Bisbal

   VICEPRESIDENT     Rafel Melià i Castelló

   SECRETARI            Òscar Rueda i Pitarque 

   VICESECRETÀRIA   Ampar Cabrera i Sanfèlix

   TESORER                Ernest Olmos i Sabater

   CONTADOR            Gonzalo Monfort Torres

   VOCAL                  Joan Antoni Alapont i Pérez

   VOCAL                  Joan Josep Serra i Martí

   VOCAL                  Joan Romero i Moya