A vosatres...

Anfós Ramon i Garcia (1977).

 

A vosatres vos dic des del silenci:
als de la veu disposta com a trepa,
als de la mà suau només per fora,
als de la nit a mossos i l'astúcia,
als del revés inútil de solage,
als de la sang venuda sense estima,
als del semen frustrat a l'amanéixer...
A vosatres vos dic, els de la culpa:
que ací no valen raons
quan s'estem jugant la pàtria.
 

 
 
Image:
L'elm del Rat Penat que arremata l'asta de la Real Senyera, part inseparable de l'heràldica representada en la bandera valenciana.