Escritors

En l'actualitat els membres de l'AELLVA en obra publicada roden els setanta. A continuació es relacionen alguns d'ells, en un chicotet currículum i enllaços a les seues obres en la Biblioteca Valenciana Virtual quan estan disponibles. Ademés s'oferixen alguns autors no associats pero vinculats a la producció actual en llengua valenciana, tant lliterària com d'investigació.

Els autors en valencià d'unes atres époques seran pronte incorporats en una secció a banda.

Si trobes alguna absència o vols ampliar informació sobre algun autor, no dubtes en escriure'ns.

À (6) | B (8) | C (12) | D (1) | F (3) | G (6) | J (1) | L (8) | M (9) | N (4) | O (2) | P (2) | R (8) | S (6) | T (1) | V (1) | Z (1)
Nom i llinagesordenar por icono Última actualisació
Ramon i Garcia, Anfós Dissabte, 21 Juny, 2014 - 22:23
Rebollar i Cerdà, Vicent Dumenge, 18 Novembre, 2018 - 18:54
Ridocci i Miquel, Emili Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 03:26
Rodríguez i Manzanares, Joan Benet Dimarts, 1 Març, 2011 - 22:21
Romero i Martínez, Miquel A. Dissabte, 5 Setembre, 2009 - 03:27
Romero i Moya, Joan Dimarts, 13 Juliol, 2010 - 14:35
Rueda i Pitarque, Òscar Dimarts, 12 Març, 2019 - 23:27
Ruiz Negre, Antoni Dumenge, 8 Març, 2015 - 20:49